Notificare de confidențialitate

G.D.P.R.

Politica de protectie a datelor
________________________________________
1.Politica de confidentialitate
Brio-Bit S.R.L. (în cele ce urmează "Brio-Bit" respectiv "Noi" sau "Pe noi") se bucură pentru vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet si pentru interesul dumneavoastră pentru compania noastră si produsele noastre.
________________________________________
Noi respectăm viata dumneavoastră privată.
Protectia vietii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum si securitatea tuturor datelor de afaceri este o chestiune importantă pentru noi, pe care o luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizitarea de catre dumneavoastra a acestui site sau a magazinelor noastre, confidential si numai conform dispozitiilor legale.

Protectia datelor si securitatea informatiilor sunt componente integrante a politicii companiei noastre; respectam toate cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Dumneavoastra, in calitate de client de-al nostru, beneficiati de toate drepturile ce va sunt conferite de catre Regulamentul European 2016/679.

Prin vizitarea acestui site, cand ne contactati pentru o achizitie / cerere de oferta sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati informatii personale. Prin navigarea in continuare pe site, declarati ca ati fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document.
________________________________________
2.Responsabil
Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Brio-Bit; exceptiile sunt prezentate explicit în prezenta politică de confidentialitate.
Datele noastre de contact sunt următoarele:

Brio-Bit S.R.L.
Romania, jud. Constanta, Constanta, B-dul Ferdinand Nr. 96, bl. F19, parter
office@briobit.ro
________________________________________
3.Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale
3.1 Categorii de date prelucrate
Sunt prelucrate următoarele categorii de date:
• Date de comunicatie (de exemplu, nume, telefon/fax, e-mail, adresă)
• Istoricul clientilor

3.2 Principii generale
Date personale sunt toate informatiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, asadar de exemplu nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare si facturare, care sunt expresia identitătii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm si utilizăm date personale numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-ati acordat consimtământul pentru aceasta, de exemplu. Datele personale pot fi colectate direct sau prin e-mail sau telefon; cand comunicati cu noi prin intermediul crearii unui cont nou, cand va abonati la newsletter sau completati orice alt tip de formular din site. Atat potrivit legislatiei actuale, cat si potrivit GDPR (Regulamentul European 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul dvs. nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale (emiterea unei facturi, a unui certificat de garantie) sau interesul legitim.

3.3 Scopurile prelucrării si bazele legale
Noi si prestatorii de servicii mandatati de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

– Îndeplinirea contractului conform conditiilor noastre contractuale (informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului; informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; evaluarea activitati comerciale; de statistica; urmarire si monitorizare a vanzarilor; facturarea si livrarea produselor comandate; emiterea Certificatelor de Garantie si eventuala reparare a produselor, pentru a va permite sa ne contactati; pentru a va oferi newsletterele, produsele si serviciile pe care le-ati cerut (nu trimitem newsletter-e si mailuri informative utilizatorilor/clientilor).

 3.4 Înregistrare
Dacă solicitati servicii care presupun o încheiere a contractului, vă rugăm să vă înregistrati. În cadrul înregistrării colectăm datele personale necesare pentru motivarea si îndeplinirea contractului (de exemplu, prenume, nume, adresa, adresa de e-mail, după caz, date privind modalitatea de plată dorită, respectiv detinătorul contului), precum si după caz, alte date pe bază voluntară. Datele obligatorii sunt marcate cu *.

3.5 Copiii
Ofertele nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 14 ani.
________________________________________
4.Retransmiterea datelor
4.1 Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile
Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără exceptie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terte persoane avem un interes îndreptătit în retransmitere (de ex. catre curier pentru livrarea produselor, catre furnizori pentru indeplinirea obligatiilor de acordare a garantiei, catre autoritati ca urmare a unei decizii judecatoresti sau a unei cereri documentate a unui organ de control, etc.) sau dacă există consimtământul dumneavoastră în acest sens. Detalii referitoare la bazele legale găsiti în paragraful "Informatii detaliate despre procesarea datelor tale personale".

4.2 Prestatori de servicii (aspecte generale)
Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atributii precum servicii de vânzare si marketing, livrare, management al contractelor, derularea plătilor, livrarea produselor, programare, găzduire a datelor si servicii hotline. Noi am selectat cu grijă acesti prestatori de servicii si îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate si asigurarea datelor salvate. Toti prestatorii de servicii sunt obligati la confidentialitate si la respectarea prescriptiilor legale.
________________________________________
5.Durata salvării; termene de stocare
Noi salvăm datele dumneavoastră fără exceptie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online si a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptătit pentru îndeplinirea unui contract. În toate celelalte cazuri stergem datele dumneavoastră personale cu exceptia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligatiilor legale (de exemplu suntem obligati pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislatiei fiscale si comerciale / de arhivare să tinem un anumit interval de timp la dispozitie documente precum contracte si facturi).

________________________________________

6.Utilizarea modulelor cookie

6.1 Aspecte generale
Modulele cookie sunt mici fisiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră la vizitarea unei oferte online.  Nu facem exportul modulelor cookie.

6.2 Deconectarea si stergerea modulelor cookie
Atunci când vizitati paginile noastre web, apare in partea de sus a paginii o interogare care vă întreabă dacă permiteti utilizarea modulelor cookie care sunt setate pe pagina noastră.
Dacă decideti să nu permiteti utilizarea modulelor cookie-uri,fereastra va ramane in partea de sus a browserul dumneavoastră. Prin neacceptarea modulelor cookie există însă posibilitatea ca anumite functii ale paginilor noastre de internet să nu vă mai fie disponibile.

Prin browserul dumneavoastră puteti însă să stergeti în orice moment toate modulele cookie. Vă rugăm să vă informati în acest scop din functiile de asistentă ale browserului dumneavoastră. si acest lucru poate duce însă la posibilitatea ca anumite functii să nu vă mai fie disponibile.

6.3 Module cookie
Site-ul noastru utilizează module cookie si componente active (de ex.: JavaScript) pentru a urmări preferintele vizitatorilor si pentru a particulariza în mod optim designul website-urilor.

6.4 Module cookie ale tertilor
Unele site-uri de internet Bosch Power Tools încorporează continut si servicii de la alti furnizori (de ex., YouTube, Facebook) care, la rândul lor, pot utiliza module cookie si componente active. Brio-Bit nu are nicio influentă asupra procesării datelor personale de către acesti furnizori.

________________________________________
7.Legături externe
Website-ul noastre ar putea contine link-uri catre diverse site-uri, platforme si retele de socializare administrate de terte parti pe propriile servere, organizatii si companii asupra carora Brio-Bit nu are control.
Prin urmare, sub nicio circumstanta nu putem fi considerati responsabili pentru modul in care datele sunt colectate si prelucrate de catre aceste terte parti.
Iti recomandam sa citesti politicile de confidentialitate aplicabile pentru orice terta parte catre care ar putea directiona link-urile noastre, astfel incat sa intelegi cum iti sunt folosite datele personale de catre acestea.
________________________________________
8.Securitatea
Brio-Bit si companiile de prestării servicii autorizate de către noi sunt obligate la păstrarea confidentialitătii si la respectarea dispozitiilor legilor de protectie a datelor aplicabile.

Noi luăm toate măsurile tehnice si organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protectie adecvat si să protejăm datele dumneavoastră administrate de către noi în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate se îmbunătătesc în permanentă corespunzător dezvoltării tehnologice. Datele personale sunt stocate pe servere securizate, protejate de firewalls si software antivirus. Cu toate acestea, date fiind caracteristicile intrinseci ale internetului, noi nu putem garanta securitatea optima a informatiilor schimbate prin intermediul acestei retele. Ne straduim sa protejam datele insa nu putem garanta securitatea absoluta a informatiilor pe care le trimit utilizatorii/clientii catre website-uri. Prin aceasta utilizatorii/clientii sunt de acord ca ne furnizeaza datele personale pe propriul risc.

De asemenea, utilizatorii/clientii sunt de acord ca responsabilitatea securitatii datelor personale este si a lor, in mod egal. Pentru inceput,utilizatorii/clientii sunt responsabil pentru pastreaza confidentialitatii parolelor si a altor mijloace de autentificare folosite pentru a accesa website-ul nostru.
________________________________________
9.Drepturile utilizatorilor
Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folositi datele de la paragraful Contact. Vă rugăm să asigurati cu această ocazie că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita si primi informatii:
Aveti dreptul să primiti de la noi informatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteti să faceti uz de dreptul de a solicita si primi informatii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare si stergere:
Puteti solicita de la noi corectarea datelor gresite si - în măsura în care sunt îndeplinite conditiile necesare legale - completarea sau stergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare si contabile sau care se supun obligativitătii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultati informatiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteti solicita - în măsura în care sunt îndeplinite conditiile necesare legale, să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Obiectie împotriva prelucrării datelor:
În plus aveti dreptul să obiectati în orice moment la prelucrarea datelor de către noi. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu exceptia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protectie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Obiectie împotriva marketingului direct:
Puteti formula suplimentar în orice moment obiectie împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare („obiectie împotriva publicitătii”). Obiectie împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale „interes îndreptătit”:
În plus, aveti dreptul să obiectati în orice moment la prelucrarea de către noi a datelor, în măsura în care aceasta se bazează pe un interes legal îndreptătit. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu exceptia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protectie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimtământului:
Dacă v-ati dat consimtământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neatinsă.

Portabilitatea datelor:
Aveti de asemenea dreptul să primiti datele pe care ni le-ati pus la dispozitie într-un format structurat, uzual si citibil de către masină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitati ca datele să fie transmise unei terte persoane.

Dreptul de reclamatie la autoritatea de supraveghere:
Aveti dreptul să înaintati o reclamatie la o autoritate de protectie a datelor. În acest sens vă puteti adresa autoritătii de protectie a datelor. Aceasta este:

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, România Tel. +40.318.059.211

 anspdcp@dataprotection.ro
_______________________________________
10.Informatii detaliate despre procesarea datelor tale personale
Datele tale personale sunt colectate pentru urmatoarele scopuri si folosind urmatoarele servicii:

Emitere facturi, contracte, certificate de garantie, documente de livrare
Colectarea datelor se face direct, prin solicitarea acestora pe site in momentul inregistrarii unei comenzi, telefonic de catre operatorii nostri.
Tip de date personale colectate: nume, prenume, adresa, adresa de mail, telefon
Lod de prelucrare: Romania

Google Analytics
Este un serviciu de analiza web furnizat de Google. Acesta monitorizeaza utilizarea website-urilor pentru a crea rapoarte si ne ajuta sa imbunatatim experienta utilizatorilor in pagini.
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului.
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate

Facebook Ads Conversion Tracking
E un serviciu furnizat de Facebook care conecteaza datele din reclamele Facebook cu actiunile realizate de utilizatori in site-uri.
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului
Loc de prelucrare: SUA – Politica de confidentialitate

Google AdWords Conversion Tracking
E un serviciu furnizat de Google care conecteaza datele din sistemul de publicitate Google cu actiunile realizate de utilizatori in site-uri.
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului.
Loc de prelucrare: SUA
_______________________________________
11.Modificarea politicii de confidentialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate si de protectie a datelor dacă acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării tehnice. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informatiile privind protectia datelor. De aceea, vă rugăm să aveti în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidentialitate.
________________________________________

12.Contact
Dacă doriți să luati legătura cu noi, ne puteti contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabil”.
Pentru propuneri si reclamatii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, daca aveti nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu interes personal, pentru vă recomandăm să vă adresati persoanei responsabile cu protectia datelor din cadrul companiei noastre la adresa de mail: office@briobit.ro

Adresa dvs. IP este: 3.238.112.198
Copyright © 2024 BRIO-BIT SRL. Bazat pe Zen Cart

Brio-Bit piese de schimb originale pentru scule electrice de mana Bosch, Skil, Makita

1 / 8
>>><<<<
2 / 8
Statoare
3 / 8
Perii
4 / 8
Electrice
5 / 8
Roti
6 / 8
Pistoane
7 / 8
Piese de schimb
8 / 8
Rotoare