Scule de mesterit


Livrare & Retur

Prețurile NU conțin TVA.

Costul transportului este de 15 lei prin Poșta Românã și de 25 lei prin Fun Courier.

Livrarea se face în intervalul 1(una) - 7(șapte) zile funcție de evoluția stocurilor.

In cazul in care acest termen este depășit vă contactãm pentru confirmare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicațiilor electronice Brio-Bit Srl are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoana.

Scopul colectării datelor este livrarea produselor dorite. Nu sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea fiind necesare livrării mărfii. Refuzul dvs. determina anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator și nu sunt comunicate altor destinatari. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnatã la Bri-Bit Srl. Art.4 OG. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanța. Comerciantul trebuie să transmitã consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informații durabil, la dispoziția sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executșrii contractului, conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului de denuntare unilateralã, pentru cazurile prevazute în prezenta ordonantã, sub forma clauzei urmãtoare: "Consumatorul are dreptul sã notifice în scris comerciantului cã renunta la cumpãrare, fãrã penalitati si fãrã invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea produsului sau, în cazul prestãrilor de servicii, de la încheierea contractului". Consumatorul poate denunþa unilateral contractul la distanþa, în termen de 10 zile lucrãtoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnarea produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data primirii lor de către consumator. In cazul în care comerciantul a omis să transmitã consumatorului informațiile prevazute la art.4, termenul pentru denunțarea unilateralã a contractului este de 90 de zile și începe să curgă, pentru produse, de la data primirii de către consumator. Pentru a putea beneficia de aceasta prevedere va trebui să păstrati ambalajul original al produselor. Pentru consumabile, de ex.: burghie, pânze ferăstrau, abrazive, adezivi, acumulatori, baterii, etc., prevederile ordonanței nu sunt valabile. 

Brio-Bit SRL a luat la cunoștință de aplicarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 și va completa condițiile de vânzare  după cum urmează:

Datele clienților ce au caracter personal, vor fi folosite numai în scopul furnizării produselor comandate și se stochează, în condiții de securitate, în arhiva și baza electronică de date a societății, pe o perioada de 10 ani, în conformitate cu prevederile Legii Arhivei nr.16/1996 si a Codului Fiscal.

In cazul în care Bri-Bit SRL intenționează să prelucreze datele cu caracter personal, conținute în comanda dvs., în alt scop decât cel pentru care au fost obținute, se va solicita consimțământul clienților sau se va informa, dupa caz, conform prevederilor art.13, al.1, lit.f, din Regulamentul UE 2016/679, al Parlamentului European.

Prezentul acord reprezinta voința părților, și face parte integrantă din comanda dvs. de cumpărare.

Back
IP-ul dumneavoastra este: 54.226.23.160
Copyright © 2019 BrioBit.

BrioBit.ro - Scule de mesterit