Scule de mesterit


Conditii de Utilizare

Prețurile NU conțin TVA .

Costurile pentru transportul produselor sunt suporate de către client.

Brio-Bit SRL a luat la cunoștință de aplicarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 și va completa condițiile de vânzare  după cum urmează:

Datele clienților ce au caracter personal, vor fi folosite numai în scopul furnizării produselor comandate și se stochează, în condiții de securitate, în arhiva și baza electronică de date a societății, pe o perioada de 10 ani, în conformitate cu prevederile Legii Arhivei nr.16/1996 și a Codului Fiscal.

In cazul în care Bri-Bit SRL intenționează să prelucreze datele cu caracter personal, conținute în comanda dvs., în alt scop decât cel pentru care au fost obținute, se va solicita consimțământul clienților sau se va informa, dupa caz, conform prevederilor art.13, al.1, lit.f, din Regulamentul UE 2016/679, al Parlamentului European.

Prezentul acord reprezinta voința părților, și face parte integrantă din comanda dvs. de cumpărare.

Condiții de utilizare site web

Acest site web ("Site-ul") este publicat și întreșinut de Brio-Bit SRL.
Utilizând Site-ul, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în această notă juridică ("Condișii de utilizare site web").

Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu folosiți Site-ul. Periodic, putem schimba sau modifica prezentele Condiții de utilizare. Prin urmare, vă recomandăm să vizitați această pagină de fiecare dată când accesați Site-ul. în cazul în care continuați să utilizați Site-ul după ce am schimbat sau modificat prezentele Condiții de utilizare, înseamnă că suntețți de asemenea de acord cu noile condiții de utilizare.

Toate materialele, incluzând toate imaginile, software-ul, textul și elementele grafice, butoanele, cuvintele cheie, meta-tag-urile (Conținutul) incluse în Site sunt protejate de drepturi de autor în conformitate cu legile naționale și tratatele internaționale.

Mărcile, logo-urile și simbolurile companiei afișate pe Site fac obiectul dreptului de marcă comercială și altor drepturi ale Brio-Bit sau ale furnizorilor conținutului acestuia. Nu puteți utiliza Conținutul decât în modul prevăzut aici. Încălcarea acestor condiții poate constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale noastre sau ale furnizorilor noștri de conținut, iar Brio-Bit sau furnizorii acesteia de conținut pot fi nevoiți să inițieze acțiuni în justiție pentru a proteja aceste drepturi.

Conținutul poate fi vizualizat și tipărit, iar documentele din cadrul acestuia pot fi distribuite, cu condiția ca respectivele documente să fie utilizate doar în scopuri personale informative și necomerciale și respectând condiția de a se face referire la Brio-Bit ori de câte ori este utilizat documentul. Nu puteți schimba, modifica, vinde sau transmite nici o parte a Site-ului.

Nici Brio-Bit, nici persoanele care ne-au ajutat să creăm, producem, livrăm și/sau întreținem Site-ul nu sunt răspunzătoare de orice daune care pot surveni în urma utilizării Site-ului de către dumneavoastră. Acestea includ daune directe, accidentale, indirecte sau daune-interese și onorarii ale avocaților, ce apar în urma accesării sau utilizării Site-ului de către dumneavoastră.
Prin urmare, sunteți pe deplin răspunzători de consecințele utilizării Site-ului.

Sunteți de acord să asigurați, protejați și exonerați Brio-Bit, furnizorii, proprietarii și beneficiarii de licență de și împotriva oricăror și tuturor răspunderilor, reclamațiilor și cheltuielilor, incluzând orice onorarii ale avocaților, în legătură cu orice reclamații decurgând din orice încălcare de către dumneavoastră a prezentelor Condiții de utilizare, a declarațiilor, garanțiilor și angajamentelor menționate mai sus.

Au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura acuratețea informațiilor de pe Site. Cu toate acestea, având în vedere natura suportului și riscurile de întrerupere, răspunderea este exclusă.

În cazul în care întâmpinați orice fel de probleme cu Site-ul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la office@briobit.ro

Prețurile NU conțin TVA .

Costul pentru returnarea produselor este suportat de către client.

Back
Copyright © 2021 BrioBit.

BrioBit.ro - Scule de mesterit